bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis powszechny 2021
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Miastkowo za 2020 rok

09/06/2021

Na podstawie art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje przedstawiony przez wójta gminy raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad Raportem zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Miastkowo i debata na raportem odbędzie się 29 czerwca 2021 r. (wtorek) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) do godziny 15.00 w Urzędzie Gminy Miastkowo - pok. nr 9.

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz