bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Ogłoszenie dla Rolników

20/09/2021

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Odpadów tych nie można oddawać:
1) razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej regularnie odpady z posesji na terenie Gminy,
2) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastkowie.

Folie po kiszonkach, sznurki, opony od ciągników przepracowany olej silnikowy, środki ochrony roślin i inne odpady powstające w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego nie mogą być zaliczone do kategorii odpadów komunalnych. Odpady powstające w gospodarstwach rolnych są odpadami powstającymi z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, a nie bytowania ludzi.

Informujemy, że folie można przekazać do firm, które zajmują się ich zbieraniem i utylizacją. Odbiór odpadów z produkcji rolniczej jest usługą odpłatną. Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Gmina Miastkowo zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpłatnie odpady z gospodarstw rolnych:

  • Pośrednictwo Handlowo Ubezpieczeniowe ul. 250-lecia 11, 18-420 Jedwabne, tel. 602556281, 602252234;
  • EKO-WIMA Szczepankowo 1A, 18-411 Śniadowo, tel. 862170617, 660733521;
  • Skup Surowców Wtórnych ul. Targowa 23, 18-300 Zambrów, tel. 602313484;
  • WIATREX ul. Targowa 6, 18-414 Nowogród, tel. 501546665;
  • Recykl Organizacja Odzysku S. A. ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel.667955563.