bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miastkowo

05/10/2021

Konsultacje z mieszkańcami dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Miastkowo z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miastkowo zostały przeprowadzone w formie zebrań wiejskich w okresie od 1 września 2021r do 30 września 2021r. Konsultacje projektu zostały przeprowadzone na podstawie zarządzenia Nr 42.2021 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miastkowo. Przedmiotem konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców na temat ww. projektu uchwały. Spośród 21 jednostek pomocniczych gminy Miastkowo (sołectw) tylko 4 negatywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Projekt uchwały był udostępniony w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy Miastkowo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.