bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady
Turystyka

Program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

20/10/2021
Urząd Gminy Miastkowo

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

W programie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Miastkowo, z terenów gdzie funkcjonowały PGR- y (Drogoszewo, Rydzewo).

Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego może zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGR-y .

 

 

Warunkiem udziału w programie jest:

1. Złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

 

 

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w dawnych PGR należy dołączyć go do niniejszego oświadczenia.

Dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę.

Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć do 28 października 2021r. w Urzędzie Gminy Miastkowo w pok. nr 18.

Złożenie oświadczenia nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu.

Więcej informacji można uzyskać: nr tel. 86 217 48 29