bip     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

27/04/2022

Gmina Miastkowo pozyskała dofinansowanie na zakup laptopów w kwocie 105 000 w ramach projektu „ Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Konkurs skierowany jest do gmin popegeerowskich. Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Po weryfikacji wszystkich oświadczeń złożonych przez rodziców dzieci do lat 18 oraz przez pełnoletnich uczniów do dofinansowania zostało wybranych 21 beneficjentów.

Otrzymane środki będą przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz
z niezbędnym oprogramowaniem do nauki zdalne
j o wartości 2500 zł dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR.