bip     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Kolejne dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

02/06/2022

W środę (1.06 br.) Wójt Gminy Miastkowo odebrał symboliczny czek na inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach II rozdania z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

Gmina Miastkowo złożyła dwa wnioski o przyznanie dofinansowania na inwestycje obejmujące:

– Budowę drogi polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 105877B we wsi Kaliszki

oraz

– Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Miastkowie

Oba wnioski objęto wsparciem w łącznej wysokości 6 400 000 zł.

Poprawa jakości drogi poprzez jej przebudowę znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników oraz podniesie atrakcyjność inwestycyjną terenów przyległych.

Natomiast likwidacja barier dla osób ze szczególnymi potrzebami umożliwi świadczenie usług administracyjnych na wysokim poziomie, zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.

Fot: www.mylomza.pl

z