bip     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Zasady któych należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF

24/08/2022

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży informuje o obowiązku niezwłocznego zgłaszania wszystkich padłych sztuk świń w gospodarstwach

  • Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po stwierdzeniu upadku, przed przekazaniem zwłok do zakładu utylizacyinego;
  • W przypadku stwierdzenia upadku w sobotę lub w niedzielę (lub inny dzień ustawowo wolny od pracy) należy odpowiednio zabezpieczyć zwłoki do czasu pobrania urzędowych prób;
  • Od padłych sztuk świń pobierane są próby przez urzędowego lekarza weterynarii (narządy wewnętrzne - śledziona, nerka i tkanka płucna) w celu przekazania do badania w kierunku ASF;
  • Wyniki powyższego badania są niezbędne do uzyskania pozwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży na przemieszczenie świń do rzeźni/ innego gospodarstwa lub zakładu;
  • Zgłoszenia należy przekazywać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w eodzinach 7:30 - 15:30.

Telefon: 86 216 34 54

 

 

Objawy ASF i zgłoszenie podejrzenia

Jak rozpoznać afrykański pomór świń? Objawy afrykańskiego pomoru świń mogą być niespecyficzne, podobne do innych chorób lub zatruć, mogą być różne w różnych stadach. Następujące objawy zawsze powinny zaniepokoić hodowcę:

  • nagłe padnięcia świń - ASF w stadzie świń może niekiedy objawić się jedynie nagłymi padnięciami, bez innych objawów towarzyszących;
  • wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała (do 40,5-42"C), któremu mogą nie towarzyszyć inne symptomy (gorączkujące świnie mają czasem zachowany apetyt, poruszają się na ogół normalnie);
  • inne objawy kliniczne, które mogą dołączyć do gorączki: o sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, o drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze, o zaczerwienienie skóry widoczne zawłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach, o duszność, o pienisty wypływ z nosa, o wypływ z worka spojówkowego, o biegunka-często z domieszką krwi, o wymioty, o niedowład zadu, o objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych, o ronienia u prośnych macior;
  • niekiedy gorączce mogą towarzyszyć posmutnienie, utrata apetytu, szybkie i trudne oddychanie oraz zaleganie wydaliny z nosa i oczu, wymioty, zaparcia, krwista biegunka, przed śmiercią może nastąpić śpiączka, która pojawia się jeden do siedmiu dni po wystąpieniu pierwszych objawów klinicznych.

Podejrzewasz wystąpienie afrykańskiego pomoru świń? Świnie zakażone wirusem afrykańskiego pomoru świń często wykazują objawy chorobowe podobne do objawów innych chorób (gorączka, wybroczyny, apatia, poronienia, padnięcia bez innych wyraźnych objawów) - dlatego w przypadku najmniejszego podejrzenia lub nawet domniemania możliwości wystąpienia ASF w stadzie, przede wszystkim na obszarach na których choroba występuje lub w sąsiedztwie tych obszarów, należy zgłosić podejrzenie ASF do właściwego powiatowego lekarza weterynarii celem umożliwienia pobrania próbek w kierunku wykluczenia ASF. Zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

W przypadku stwierdzenia padnięć trzody chlewnej w gospodarstwach zlokalizowanych w województwach podlaskim, lubelskim oraz mazowieckim, właściciele zwierząt powinni natychmiast poinformować o tym fakcie właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia ASF, zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.