bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Nadbudowa i przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody we wsi Łuby-Kiertany

02/08/2022

zdjecie

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


Zakończono przedsięwzięcie pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody we wsi Łuby-Kiertany” współfinansowane ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” związane z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie budynku stacji oraz na wprowadzeniu nowoczesnej technologii uzdatniania wody.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujacy cel: Poprawa jakości wody pitnej na terenie Gminy Miastkowo poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łuby-Kiertany

Wartość wykonanych robót wyniosła 2 675 844,41 zł. w tym ze środków PROW 1 237 989 zł.

 

 

 

 

zdjęcie do artykułu
zdjęcie do artykułu
zdjęcie do artykułu
zdjęcie do artykułu
zdjęcie do artykułu