bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
Centralna Baza Emisyjności Budynków
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady
Turystyka

Nadbudowa i przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody we wsi Łuby-Kiertany

02/08/2022

zdjecie

Zakończono przedsięwzięcie pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody we wsi Łuby-Kiertany” współfinansowane ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” związane z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie budynku stacji oraz na wprowadzeniu nowoczesnej technologii uzdatniania wody.

Efektem ukończonej inwestycji jest poprawa jakości wody pitnej na terenie Gminy Miastkowo.

Wartość wykonanych robót wyniosła 2 675 844,41 zł. w tym ze środków PROW 1 237 989 zł.