bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
Centralna Baza Emisyjności Budynków
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady
Turystyka

Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne w 2022 r.

08/08/2022

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

W celu uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków na nowy okres zasiłkowy 2022/2023, można składać wnioski od 1 lipca 2022 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, a od 1 sierpnia 2022 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Aby zachować ciągłość wypłaty zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku i otrzymać świadczenie w miesiącu listopadzie 2022 r. - wniosek należy złożyć w terminie do 31 października 2022 r.

Jeśli osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny złoży wniosek na nowy okres po 30 listopada 2022 r. - świadczenie rodzinne będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.