bip     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Nadleśnictwo Nowogród informuje o wykonaniu oprysku ratowniczego na obszarach leśnych

30/08/2022

W związku ze stwierdzonym zagrożeniem w drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Nowogród od szkodników pierwotnych sosny (boreczniki sosny), Nadleśnictwo Nowogród informuje o planowanym wykonaniu oprysku ratowniczego na obszarach leśnych (leśnictw: Zbójna, Wyk, Gawrychy, Kuzie, Złota Góra, Dobrylas i Morgowniki) w okresie między 1 września, a 15 września 2022r., w zależności od panujących temperatur oraz warunków atmosferycznych.

Kontrolę i monitoring zagrożenia od owadów prowadzą służby terenowe Nadleśnictwa Nowogród, Zakład Ochrony Lasu w Olsztynie i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Zabiegi ratownicze są ostatecznością w walce o zachowanie drzewostanów w dobrej kondycji, dlatego też ostateczna decyzja o oprysku ratowniczym została podjęta na podstawie intensywności żerów owadów na aparacie asymilacyjnym i stopniu jego uszkodzenia widocznym w koronach drzew, po ścince drzew na płachtę i liczeniu gąsienic w koronach.

Zabiegi będą przeprowadzone aparaturą lotniczą przy użyciu środka ochrony roślin dopuszczonego do stosowania (MOSPILAN 20 SP), zawartego w wykazie środków ochrony roślin zarejestrowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zalecanym stężeniu i dawce.

Zalecamy, aby pszczelarze posiadający pasieki w promieniu 3 km od miejsca zabiegu, zamknęli pszczoły w dniach zabiegu w godzinach wieczornych (od 18.00 do zachodu słońca) i porannych (od wschodu słońca do godz. 8.00).