bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
Centralna Baza Emisyjności Budynków
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady
Turystyka

Zaproszenie do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2023 rok”

12/09/2022
Urząd Gminy Miastkowo

Wójt Gminy Miastkowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania opinii i uwag do załączonego projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2023 rok”.

Opinie i uwagi proszę przesyłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, na adres e-mail: oswiata@miastkowo.pl lub zgłaszać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 18 od dnia 13 września do dnia 27 września 2022 roku.

Zarządzenie nr 54.2022 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 12 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2023 rok"