bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
Centralna Baza Emisyjności Budynków
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady
Turystyka

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na zbycie  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastkowo, położonej w obrębie Drogoszewo

06/10/2022
Urząd Gminy Miastkowo

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.
Dnia 27 września 2022 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32,pokój nr 17 komisja przetargowa przeprowadziła I przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej  nieruchomości gruntowej.          

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg. katastru nieruchomości i księgi wieczystej.

 • nr ewidencyjny działki 139, obręb Drogoszewo Nr 0003, jednostka ewidencyjna Miastkowo, powierzchnia 0,6000 ha,  użytek K (kopalina),  właściciel – Gmina Miastkowo.
 • aktualna treść księgi wieczystej Nr KW LM1L/0001882/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych:  
  Dział I-O oznaczenie nieruchomości: wpisano 66  pozycji, działka ewidencyjna nr 139 wykazana w pozycji 55, niezabudowana nieruchomość rolna, położenie: województwo podlaskie, powiat łomżyński, gmina Miastkowo, miejscowość Drogoszewo.  
  Dział  I - SP Spis Spraw Związanych z Własnością - Brak wpisów   
  Dział II – Własność - wielkość udziału 1/1 właściciel Gmina Miastkowo. 
  Dział III - Prawa Roszczenia i Ograniczenia - Brak wpisów.           
  Dział IV - Hipoteka - Brak wpisów.     

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.
W przetargu uczestniczyły 3 osoby.

4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu.
Cena wywoławcza z VAT  22 000,00 zł;
Cena uzyskana w przetargu z podatkiem VAT  22 440,00 zł.

5. Imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
Wacław Dąbrowski,  zamieszkały Miastkowo.

WÓJT

Kazimierz Górski