bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

08/11/2022
zdjecie główne

Gmina Miastkowo przystąpiła do realizacji programu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Zakupu węgla na preferencyjnych warunkach w cenie 2.000 zł brutto za tonę mogą dokonać osoby, które uzyskały prawo do dodatku węglowego.

Maksymalna ilość zakupu węgla dla jednego gospodarstwa domowego to 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku.

W związku z powyższym osoby zainteresowane zakupem węgla proszone są o składanie wniosków na piśmie w Urzędzie Gminy Miastkowo pok. nr 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do dnia 18 listopada 2022r.

Załącznikipobrań
file typ Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego 21,97 KB 346

Loading...
Ładowanie strony ...