bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

UWAGA! Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości położonych na trasie budowy gazociągu do elektrowni w Ostrołęce

01/02/2023
zdjecie główne
Budowa gazociągu

DOTYCZY OBRĘBÓW: PODOSIE, TARNOWO.

17 LUTEGO BR. ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OGLĘDZINY

CZYM SĄ OGLĘDZINY?

Oględziny nieruchomości to etap prac przygotowawczych poprzedzających na danej nieruchomości start budowy gazociągu prowadzącego do elektrowni w Ostrołęce. W gminie Miastkowo obejmą około 60 działek, których właściciele zostali poinformowani przez firmę Romgos (wykonawcę prac) w styczniu 2023 roku.

W JAKIM CELU PROWADZI SIĘ OGLĘDZINY?

Podczas oględzin sporządzany będzie protokół opisujący stan zagospodarowania nieruchomości w chwili poprzedzającej rozpoczęcie prac budowlanych. Protokół jest spisywany komisyjnie, w obecności uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego na podstawie dokumentacji oraz informacji przekazanych przez właściciela lub właścicielkę nieruchomości.

Po zakończeniu budowy odbędą się kolejne oględziny nieruchomości, a w protokole zostanie opisany stan nieruchomości po zakończeniu prowadzenia prac. Przygotowany protokół opisujący nieruchomości przed i po zakończeniu budowy będzie jednym z dokumentów służących do określenia wysokości odszkodowania.

DLACZEGO WŁAŚCICIEL POWINIEN BYĆ OBECNY NA OGLEDZINACH?

Udział w oględzinach to dla właściciela najlepsza okazja, aby przekazać pełne informacje dotyczące swojej działki (rodzaj zagospodarowania gruntu, planowane prace rolne, itd.).

Może mieć to później wpływ na wysokość odszkodowania. W przypadku braku możliwości stawienia się na nieruchomości w wyznaczonym terminie, właściciel może wyznaczyć pełnomocnika - wystarczy oświadczenie złożone na piśmie (wzór pełnomocnictwa został przekazany właścicielom wraz z zawiadomieniem).

Nieobecność uprawnionych osób (właścicieli czy ich pełnomocników) nie będzie oznaczać, że oględziny się nie odbędą.

W takim przypadku protokoły opisujące stan zagospodarowania nieruchomości zostaną spisane komisyjnie w obecności rzeczoznawcy majątkowego, przedstawiciela Wykonawcy Robót i Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.

ILE TRWAJĄ OGLĘDZINY?

Zazwyczaj inwentaryzacja nieruchomości zajmuje nie więcej niż 20-25 minut.

GDZIE MOGĘ SPRAWDZIĆ, CZY MOJA DZIAŁKA OBJĘTA JEST BUDOWĄ?

Właściciele, którzy nie są pewni, czy na ich działce będą prowadzone prace budowlane, mogą sprawdzić listę nieruchomości objętych budową w obwieszczeniu, które zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz w ogłoszeniu Biuletynu Informacji Publicznej (na stronie www oraz w siedzibie urzędu gminy). Możliwy jest również kontakt telefoniczny (dane kontaktowe podajemy poniżej).

Wygodnym sposobem sprawdzenia trasy gazociągu jest mapa z dokładnym przebiegiem gazociągu na tle granic gmin i poszczególnych działek. Mapa znajduje się na stronie inwestycji, zachęcamy do sprawdzania: https://energiadlaostroleki.pl/mapa-gazociagu

KONTAKT DO WYKONAWCY PRAC BUDOWLANYCH

Prace budowlane prowadzi firma Romgos.

Pytania związane z oględzinami nieruchomości można kierować do:

Stefania Bogacz - Koordynator ds. Projektu

telefon: +48 782 888 051; e-mail: s.bogacz@romgos.pl

Informacje na temat gazociągu można znaleźć na stronie

https://energiadlaostroleki.pl