bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie - krok w kierunku zmiany

06/02/2023

W Polsce, problem przemocowych zachowań w rodzinie jest niestety częstym zjawiskiem. W powiecie Łomżyńskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przygotowało informator, który ma na celu pomoc osobom stosującym przemoc. W publikacji zawarte są wytyczne Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemoc w Rodzinie na rok 2023.

Informator skierowany jest do osób, które potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami i w kontrolowanym wyrażaniu swoich uczuć. Dzięki publikacji można poznać definicję przemocy i jej różne formy, jak również nauczyć się jak jej przeciwdziałać.

Oprócz tego, w informatorze znajduje się baza teleadresowa instytucji i organizacji, które zajmują się zjawiskiem przemocowym w rodzinie w Powiecie Łomżyńskim. Instytucje te zarówno samorządowe, rządowe, jak i pozarządowe, realizują programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne, które pomagają sprawcom przemocowych zachowań w rodzinie.

Warto podkreślić, że pomoc i wsparcie jest dostępne dla każdej osoby, która chce zmienić swoje życie i przeciwdziałać przemocowemu zachowaniu w swoim domu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży jest gotowe, by pomóc wszystkim, którzy tego potrzebują.

>>> INFORMATOR <<<