bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Szczepienia przeciwko wściekliźnie

23/03/2023
zdjecie główne

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży w związku z zagrożeniem wścieklizną u zwierząt domowych i dzikich przypomina zasady szczepień profilaktycznych u zwierząt domowych, postępowania ze znalezieniem zwłok zwierząt, zgłaszania zwierząt podejrzanych o zakażenie wirusem wścieklizny.

Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020.1421 t.j. z dnia 2020.08.20) podlegają psy powyżej 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa
wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.

 

Szczepienie przeciwko wściekliźnie musi spełniać następujące warunki:

  • szczepionka została podana przez upoważnionego lekarza weterynarii;

  • wiek zwierzęcia domowego w dniu, w którym zostało zaszczepione, wynosił co najmniej 12 tygodni;

  • upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazał datę podania szczepionki w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego;

  • data podania szczepionki nie jest wcześniejsza niż data wszczepienia transpondera lub wykonania tatuażu lub data odczytu transpondera lub tatuażu podana w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego;

  • okres ważności szczepienia liczy się od nabycia odporności ochronnej, przy czym musi minąć co najmniej 21 dni od wypełnienia protokołu szczepienia wymaganego przez producenta dla szczepienia pierwotnego, do końca okresu odporności ochronnej, jak określono w specyfikacji technicznej pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, (tzn. zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki); upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazuje okres ważności szczepienia w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego;

  • ponowne szczepienie musi zostać uznane za szczepienie pierwotne, jeżeli nie zostało przeprowadzone w okresie ważności poprzedniego szczepienia, o którym mowa w punkcie powyżej;

  • psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.

Każde pogryzienie człowieka przez dzikie zwierzę lub wzbudzające podejrzenie pogryzienie przez zwierzę domowe wymaga dokładnego sprawdzenia.
Znalezienie zwłok zwierząt podejrzanych o wściekliznę powinno zostać zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży lub najbliższemu lekarzowi weterynarii.


Loading...
Ładowanie strony ...