bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miastkowo

05/04/2023

Wójt Gminy Miastkowo, na prośbę Kierownika Posterunku Policji w Śniadowie, zapowiedział wdrożenie Planu Działania Priorytetowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. W ramach tego planu do dnia 30 września 2023 r. na terenie gminy będą prowadzone działania mające na celu egzekwowanie przepisów w stosunku do właścicieli budynków związanych z prawidłowym oznakowaniem posesji numerami porządkowymi.

Celem tych działań jest zapewnienie szybszego i sprawniejszego docierania przez służby ratownicze na miejsce ewentualnego zdarzenia oraz zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa mieszkańców. Właściwe oznakowanie posesji jest ważne nie tylko w przypadku interwencji służb ratowniczych, ale również ułatwia wskazanie adresu przez kurierów, dostawców, czy gości.

Warto podkreślić, że właściciele budynków są zobowiązani do prawidłowego oznakowania swoich posesji numerami porządkowymi. Nieprzestrzeganie tego obowiązku może skutkować nałożeniem mandatu przez odpowiednie służby, a w skrajnych przypadkach także utrudnieniem dostępu służb ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców.

Działania te stanowią ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miastkowo. Właściciele budynków powinni przestrzegać przepisów związanych z oznakowaniem posesji numerami porządkowymi, aby zapewnić sobie i swoim sąsiadom poczucie bezpieczeństwa oraz ułatwić i przyspieszyć interwencje służb ratowniczych.