bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

23/08/2023

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

W celu uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, można składać wnioski od 1 lipca 2023 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, a od 1 sierpnia 2023 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Aby zachować ciągłość wypłaty zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku i otrzymać świadczenie w miesiącu listopadzie 2023 r. - wniosek należy złożyć w terminie do 31 października 2023 r.

Jeśli osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny złoży wniosek na nowy okres po 30 listopada 2023 r. - świadczenie rodzinne będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Prawo do świadczeń z FA ustala się na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

W celu uzyskania prawa do świadczenia z Funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024, można składać wnioski od 1 sierpnia 2023 r. drogą elektroniczną oraze drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymać świadczenie w miesiącu październiku 2023 r. - wniosek należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

Świadczenie z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 1 209 zł.WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W POKOJU NR 6- budynek UG Miastkowo.