bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Gmina Miastkowo otrzymała wsparcie z rządowego programu „AKTYWNA TABLICA”

08/09/2023
zdjecie główne

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 Gmina Miastkowo jako organ prowadzący otrzymała wsparcie finansowe  w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 70.000,00 zł, wkład własny gminy wynosi 17.500,00 zł, natomiast łączny koszt całkowity zadania wynosi 87.500,00 zł.

Program Aktywna Tablica, który został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu m.in. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Gmina Miastkowo złożyła wniosek o dofinasowanie do Wojewody Podlaskiego.

W wyniku rozstrzygnięcia Programu do dofinasowania zostały zakwalifikowane:

– Szkoła Podstawowa w Miastkowie – kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00 zł,

– Szkoła Podstawowa w Rydzewie – kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych  dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00 zł,

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.