bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Wyniki konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Miastkowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok

26/09/2023
Urząd Gminy Miastkowo

Wyniki konsultacji społecznych, które odbyły się w sprawie "Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2024 rok," zostały ogłoszone. Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w podanym terminie nie zgłoszono żadnych uwag ani opinii do projektu Programu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy Miastkowo.