bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Inwestycje dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

11/10/2023

Na wtorkowej konferencji przed łomżyńskim starostwem powiatowym odbyło się rozdanie symbolicznych czeków w ramach trzech naborów z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest kierowany bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie jest przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. W ramach drugiego naboru Gmina Miastkowo pozyskała dofinansowanie na „Remont cmentarza wojennego z 1920 r. w Czartorii”- w kwocie 149 989,00 zł. Zaplanowane prace obejmują m.in.: renowacje pomnika na mogile zbiorowej żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej, oczyszczenie i zabezpieczenie obramowań wszystkich grobów, remont nawierzchni alejki, budowę ogrodzenia i uporządkowanie terenu cmentarza oraz ustawienie trwałej tablicy informacyjnej.

VI edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych skierowana była do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. W ramach tego rozdania pozyskaliśmy 1 960 000,00 zł na zadanie inwestycyjne polegające na „Przebudowie ulicy Łąkowej i ulicy Leśnej w Rydzewie”. Poprawa parametrów technicznych drogi poprzez jej przebudowę i budowę oświetlenia znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników i mieszkańców przyległych posesji, zmniejszy awaryjność pojazdów oraz zapylenie otoczenia, wpłynie na skrócenie czasu dojazdu oraz podniesie atrakcyjność inwestycyjną terenów przyległych.

W ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych do dofinansowania zakwalifikowano zadanie „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych” - z kwotą wsparcia wynoszącą 7 695 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne polega na przebudowie z rozbudową dróg gminnych z uwzględnieniem poszerzenia pasa drogowego w miejscowości Miastkowo oraz przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Łuby-Kurki, Podosie i Zaruzie. W ramach przebudowy dróg w miejscowościach Podosie i Łuby-Kurki zaplanowano budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej o szer. 5 m a w miejscowości Zaruzie jezdnię o szer. 3,5 m. Łączna długość przebudowywanych odcinków dróg wyniesie ok. 2300 m. Inwestycja polegająca na przebudowie z rozbudową dróg w miejscowości Miastkowo obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jednostronnym chodnikiem oraz parkingiem na ok. 40 stanowisk oraz budowie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej. Długość przebudowywanych odcinków wyniesie ok. 347 m. Inwestycja poprawi warunki życia obywateli. Wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – poprawi parametry techniczne dróg (szerokość jezdni, konstrukcję nawierzchni i poboczy), a dzięki temu warunki jazdy i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.

zdjęcie do artykułu

Loading...
Ładowanie strony ...