bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo–gaśniczego oraz umundurowania  ze środków województwa Podlaskiego

07/11/2023
zdjecie główne

W celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwpożarowej w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową oraz innym miejscowymi zagrożeniami Gmina Miastkowo otrzymała dotację od Województwa Podlaskiego na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczo – gaśniczego i umundurowanie.

W ramach przyznanej dotacji zakupiony został sprzęt dla jednostek OSP Miastkowo, OSP Łuby – Kurki, OSP Chojny – Naruszczki, OSP Czartoria, OSP Zaruzie oraz OSP Drogoszewo. Jednostki te wzbogacą się m.in. o: ubranie specjalne, obuwie specjalne skórzane, węże, pilarki spalinowe, hełmy strażackie, łom wielofunkcyjny, nalewak do zbiornika i narzędzia akumulatorowe. Zakupiony sprzęt pozwoli druhom na szybsze, efektywniejsze i bezpieczniejsze działanie w sytuacjach zagrożenia. Łączna kwota zakupów wyniosła 42 968,00 zł, w tym dotacja 40 000,00 zł. i środki własne Gminy 2 968,00 zł.

zdjęcie do artykułu

Loading...
Ładowanie strony ...