bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

02/01/2024
fot. freepik.com

Dnia 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, które wprowadzają świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Będzie je przyznawać i wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać to świadczenie, powinna najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Aby otrzymać świadczenie wspierające, pierwszym etapem jest uzyskanie decyzji określającej poziom potrzeby wsparcia.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia składa się:
- do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku: 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3, tel. tel. 857439275; 857439276),  lub
-za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności( Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 25, tel. 86 2166456), który przekazuje wniosek do wojewódzkiego zespołu nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

Do wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia dołącza się kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.
Kwestionariusz służy dokonaniu samooceny przez osobę ubiegającą się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w zakresie ograniczenia lub utraty jej autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej w wykonywaniu określonych czynności, związanych z obszarami codziennego funkcjonowania oraz wskazaniem oczekiwanego wsparcia i jego częstotliwości.

Szczegółowe informacje pod linkiem:

https://puw.bip.gov.pl/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci-ps/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci.html

Po otrzymaniu decyzji WZON osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia. Wniosek o świadczenie wspierające do ZUS można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym decyzja WZON stała się ostateczna.

Szczegółowe informacje pod linkiem:

https://www.zus.pl/-/%C5%9Awiadczenie-wspieraj%C4%85ce-dla-os%C3%B3b-z-niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci


Loading...
Ładowanie strony ...