bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

GUS: Badania Ankietowe

11/01/2024
zdjecie główne

Dzięki informacjom przekazywanym przez respondentów w badaniach ankietowych statystyki publicznej znamy m. in.:

  • poziom dochodów, wydatków i kondycję gospodarstw domowych,
  • poziom spożycia produktów żywnościowych w gospodarstwach domowych,
  • zmiany na rynku pracy i warunki życia ludności,
  • cele podróży Polaków,
  • poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w gospodarstwach domowych.

Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl