bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

WYCHOWANIE  PRZEDSZKOLNE  NA TERENIE GMINY MIASTKOWO W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

20/02/2024

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

  1. Szkoła Podstawowa w Miastkowie ul. Łomżyńska 15, 18-413 Miastkowo,

  2. Szkoła Podstawowa w Rydzewie ul. Mazurska 22, 18-413 Miastkowo.

Edukacją w oddziałach przedszkolnych objęte są dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie gminy Miastkowo.

Dzieci 6-letnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Dzieci w wieku 3 – 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Rodzic/opiekun prawny, którego dziecko rozpocznie edukację w oddziale przedszkolnym od roku szkolnego 2024/2025 zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Miastkowo z dnia 15 stycznia 2024 r. składa wniosek do dyrektora szkoły
w terminie od 1 marca 2024 r. do 20 marca 2024 r.

WAŻNE: Dowozem objęte będą tylko dzieci 5 i 6-letnie, których czas pobytu nie będzie przekraczał 5 godzin. W przypadku pobytu tych dzieci powyżej 5 godzin rodzic/opiekun prawny będzie zobowiązany do przyprowadzania i odbierania dziecka
z oddziału przedszkolnego.

W przypadku dzieci 3 i 4-letnich rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału bez względu na czas pobytu dziecka.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego dostępny jest na stronie internetowej:

lub w sekretariacie tych szkół.