bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Zaproszenie na spotkanie dotyczące opracowania Diagnozy społecznej do Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo na lata 2024-2030

29/05/2024

W związku z przystąpieniem Gminy Miastkowo do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo na lata 2024-2030, Wójt Gminy Miastkowo zaprasza na spotkanie konsultacyjno – informacyjne, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024r., godz. 1100 w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1 (sala konferencyjna), dotyczące opracowania diagnozy społecznej do Strategii oraz wysłuchania postulatów mieszkańców, reprezentantów organizacji pozarządowych, przedstawicieli grup zawodowych, rolników, przedsiębiorców oraz działaczy społecznych w kwestii planów inwestycyjnych zakładanych w Strategii Rozwoju  Gminy Miastkowo na lata 2024-2030.

Na  spotkaniu zostaną przedstawione założenia inwestycyjne Gminy Miastkowo na lata 2024-2030  wraz z zaproszeniem do debaty publicznej. Po debacie można będzie zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące nie tylko sfery inwestycyjnej, ale też sfery społecznej, kulturalnej, oświatowej, ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Zapraszamy i prosimy o aktywne uczestnictwo mieszkańców, bowiem tworząc tak istotny dokument programowy zależy  nam na uwzględnieniu uwag, postulatów i wniosków mieszkańców i szerokiej konsultacji przy tworzeniu dokumentów strategicznych Gminy Miastkowo.
Loading...
Ładowanie strony ...