bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Zasady dotyczące szczepień profilaktycznych, znalezienia zwłok i zgłaszania zwierząt podejrzanych o zakażenie wirusem wścieklizny.

05/06/2024

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży w związku z występującym zagrożeniem wścieklizną u zwierząt domowych i dzikich przypomina zasady postępowania w przypadku:

 1. prowadzenia szczepień profilaktycznych przeciwko wściekliźnie u zwierząt domowych;
 2. znalezienia zwłok zwierząt,
 3. zgłaszania zwierząt podejrzanych o zakażenie wirusem wścieklizny.

Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.2023.1075 t.j.
z dnia 2023.06.07) podlegają psy powyżej 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia zwierzęcia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.

 

Procedura szczepienia psa przeciwko wściekliźnie:

 • szczepionka musi zostać podana przez upoważnionego lekarza weterynarii;

 • 'wiek zwierzęcia domowego w dniu, w którym zostało zaszczepione, wynosił co najmniej 12 tygodni;

 • upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazał datę podania szczepionki w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego lub wydanym zaświadczeniu o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie;

 • data podania szczepionki nie jest wcześniejsza niż| data wszczepienia transpondera lub wykonania tatuażu lub data odczytu transpondera lub tatuażu podana w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego (o ile zwierzę jest zidentyfikowane);

 • okres ważności szczepienia liczy się od nabycia odporności ochronnej, przy czym musi min46 co najmniej 21 dni od wypełnienia protokołu szczepienia wymaganego przez producenta dla szczepienia pierwotnego, do końca okresu odporności ochronnej, jak określono w specyfikacji technicznej pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, (tzn. zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki); upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazuje okres ważności szczepienia w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego lub wydanym zaświadczeniu o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie;

 • ponowne szczepienie musi zostać uznane za szczepienie pierwotne, jeżeli nie zostało przeprowadzone w okresie ważności poprzedniego szczepienia, o którym mowa w punkcie powyżej;

 • psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru szczepień przeciwko wściekliźnie prowadzonego przez lekarza weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.

   

Każde pogryzienie człowiek przez dzikie zwierzę lub wzbudzające podejrzenie pogryzienie przez zwierzę domowe wymaga dokładnego sprawdzenia celem wykluczenia występowania zakażenia wścieklizną.

Znalezienie zwłok padłych zwierząt podejrzanych o zakażenie wścieklizną powinno zostać zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży lub najbliższemu lekarzowi weterynarii.


Loading...
Ładowanie strony ...