bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Miastkowo za 2023 rok

18/06/2024

Na podstawie art. 28 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz.721.) rada gminy rozpatruje przedstawiony przez wójta gminy raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad Raportem zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Miastkowo i debata nad raportem odbędzie się 27 czerwca 2024 r. (czwartek) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2024 r. (środa) do godziny 15.00 w Urzędzie Gminy Miastkowo - pok. nr 9.

Przewodniczący Rady

Jakub Zaraś

Załącznikipobrań
file typ Zgłoszenie 121,79 KB 23

Loading...
Ładowanie strony ...