bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych - lipiec 2024

04/07/2024

W terminie od 15 do 31 czerwca 2024 roku realizowane jest badanie Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. Zbierane są w nim subiektywne oceny rolników dotyczące aktualnej i przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych, a także opłacalności produkcji rolnej.

Użytkownicy wylosowanych gospodarstw rolnych w okresie od 15 do 19 lipca 2024 r. mogą wypełnić ankietę samodzielnie, logując się do aplikacji za pomocą danych otrzymanych w liście zapowiednim Prezesa GUS. Po tym terminie badanie będzie realizowane przez ankieterów poprzez wywiad telefoniczny.

Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl

 


Loading...
Ładowanie strony ...