bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Komunikat dotyczący obsługi wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II turze naboru wniosków w 2024 r.

09/07/2024

Wszystkim producentom rolnym przypominamy o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących własnością, lub współwłasnością. Wniosek może złożyć również dzierżawca. Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel, zaś pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub fakturę uproszczoną - paragon z NIP) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. oraz dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń,owiec,kóz, koni będącego w posiadaniu producenta rolnego.

W 2024 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju.

Oznacza to, że w 2024 r. procent rolny może uzyskać:

  • 160,60 zł (110 x 1,46 zł) z 1 ha użytków rolnych,

  • 58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP bydła,

  • 5,84 zł (4 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej liczby świń.

  • 58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP owiec,

  • 58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP kóz,

  • 58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP koni.

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego


Loading...
Ładowanie strony ...