bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Bezpłatny Przewóz Pasażerski dla Wyborców w Dniu Wyborów do Sejmu i Senatu RP

02/10/2023

W związku z nadchodzącymi wyborami do Sejmu i Senatu RP, które odbędą się 15 października 2023 roku, Gmina Miastkowo zapewnia bezpłatny przewóz pasażerski dla wyborców zamieszkałych w stałych obwodach głosowania. Chcemy umożliwić Państwu wygodny dostęp do miejsc głosowania i zachęcić do aktywnego ud...

Zaproszenie na Noc Bibliotek

02/10/2023

Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo serdecznie zaprasza 6 października 2023 r. na Noc Bibliotek pod hasłem „Absurd nie czytać”.

Biogazownie rolnicze: bezpłatne warsztaty

02/10/2023

Poniżej przesyłam informację z linkami do rejestracji na szkolenia oraz w załączeniu oddzielne zaproszenia z agendą szkoleń: oddzielnie dla administracji publicznej i rolników / inwestorów.

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

02/10/2023

Badanie Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach dostarcza wielu informacji dotyczących wyjazdów krajowych oraz zagranicznych.

Punkt Doradztwa dla Młodzieży Projekt pilotażowy pn. Uwierz w siebie - Możesz wszystko

02/10/2023

Miło nam poinformować, że Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w ramach ogłoszonego naboru na projekt pilotażowy pn. „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży" uzyskał pozytywną rekomendację złożonego wniosku.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KINIE KOBIET

29/09/2023

Film od chwili swych narodzin był fenomenem przekraczającym granice narodowe, a kino wciąż umacnia swoją pozycję w tworzeniu kultury. Dlatego, drogie Panie, 11 października Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie zaprasza pełnoletnie mieszkanki naszej gminy do udziału w pokazie Kina Kobiet w kinie Helio...

Urząd Gminy Miastkowo

Wyniki konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Miastkowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok

26/09/2023

Wyniki konsultacji społecznych, które odbyły się w sprawie "Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2024 rok," zostały ogłoszone. Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w podanym terminie nie zgłoszono żadnych uwag ani opinii do projektu Prog...

Urząd Gminy Miastkowo

Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego od 01.01.2024 r.

21/09/2023

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2024r. ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r. poz.1429), Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie informuje o wprowadzonych zmianach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zas...

KRUS: Informacja dotycząca składek ubezpieczeniowych i emerytalno-rentowych dla rolników w IV kwartale 2023 roku

18/09/2023

Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że zgodnie z uchwałą nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 września 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego p...

Gmina Miastkowo otrzymała wsparcie z rządowego programu „AKTYWNA TABLICA”

08/09/2023

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 Gmina Miastkowo jako organ prowadzący otrzymała wsparcie finansowe  w formie dotacji celowej w łącznej wysokoś...