Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Władze » Wójt » obwieszczenia ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 101

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (linia SN Gałkówka)

Wójt Gminy Miastkowo

Miastkowo, 2009-01-23

IP.7331-1-4/08


Z A W I A D O M I E N I E
Wójta Gminy Miastkowoo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoStosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z później. zm.) ,
z a w i a d a m i a się, że w dniu 23.01.2009r została wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej, napowietrznej linii SN 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV do zasilania gospodarstwa rolnego – na terenie obejmującym części działek o nr ewid.: 62, 10, 99 (pas drogowy) położonych na terenie wsi Gałkówka, gm. Miastkowo.
W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się
w siedzibie Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, na stanowisku inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro) w godz. od 715 do 1515 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.WÓJT GMINY

Lidia Małgorzata Grzejka

Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: pt, 23 stycznia 2009 13:14
Data upublicznienia: pt, 23 stycznia 2009 13:16
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 132 razy

 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR