Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2003-07-21
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VI/36/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 5 czerwca 2003r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VI/36/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 5 czerwca 2003r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II/14/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II/13/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty miejscowej
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II/15/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych .
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II/12/02 Rady Gminy Miastkow z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 138/XXIX/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 1 marca 2002 r w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej , terminu płatności oraz sposobu jej poboru .
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II/10/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości .
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr II/9/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2003
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II/11/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2003
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/26/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie: w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 147/XXXI/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 153/XXXII/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 kwietnia 2002 r. w sprawie: w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia gminy Miastkowo i Śniadowo w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego .
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 154/XXXII/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2002r w sprawie: w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 148/XXXI/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo .
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 2/03Wójta Gminy Miastkowo z dnia 7 stycznia 2003 r w sprawie: w sprawie zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi .

2003-07-18
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/21/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 11 marca 2003 r w sprawie: odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/27/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie: w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu gminy
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/23/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie: zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny .
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/22/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 11 marca 2003 r w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo.
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV/25/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 15/03 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie: nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo

2003-07-17
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr 148/XXXI/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo .
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr III/19/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela gminy w skład Międzygminnego Związku Wodociągów i kanalizacji
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/7/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy - Jerzego Wróblewskiego
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 4/03 SZEFA OBRONY CYWILNEJ - WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie: w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2003 r.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 7/03 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie: w sprawie rozłożenia na raty kwoty równej bonifikacie.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 20/03 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie: w sprawie przedłużenia umowy najmu garażu,
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 22/03 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 30 maja 2003 r w sprawie: w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe .
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Miastkowo z dnia z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/28/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 kwietnia 2003 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr 145/XXXI/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 13/03 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie: w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 3/03 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie: w sprawie umorzenia opłaty za dzierżawę .

2003-07-16
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Sekretarz Gminy - Janina Cwalina
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2003-07-15
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zadania Skarbnika Gminy
Dodanie nowej wiadomości: Referat Finansowy
Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr II/16/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie: w sprawie ustalenia Wójtowi Gminy miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne
Dodanie nowej wiadomości: I/1/02 z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/3/02 z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/4/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie: powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR I/5/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie: powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR I/6/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 18 listopad 2002 r. w sprawie: w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/24/03 Rady gminy Miastkowo z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 144/XXXI/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 143/XXX/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie: budżetu gminy na 2002 rok
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 141/XXIX/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie: w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach.
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 140/XXIX/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie: w sprawie określenia inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 140/XXIX/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie: w sprawie określenia inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 140/XXIX/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie: w sprawie określenia inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

2003-07-14
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Dodanie nowej wiadomości: Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczeń o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Dodanie nowej wiadomości: Dodatki mieszkaniowe
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: 139/XXIX/02 Rady gminy Miastkowo z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 138/XXIX/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 137/XXIX/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie: nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 136/XXIX/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie: nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: Załącznik do uchwały Nr 136/XIX/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie: nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: uchwała Nr 136/XIX/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 1 marca 2002r. w sprawie: nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Miastkowo

2003-07-10
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II/15/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 grudnia 2003 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II/10/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 grudnia 2002 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II/12/02 Rady Gminy Miastkow z dnia 19 grudnia 2002 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II/13/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 grudnia 2002 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II/14/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 grudnia 2002 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 138/XXIX/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 1 marca 2002 r
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr II/9/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 grudnia 2002 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II/11/02
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR