bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis rolny 2020
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2020 r.

30/12/2019

Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił nabór wniosków w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Gmina Miastkowo w 2020 roku kolejny raz planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Dofinansowanie będzie dotyczyło wyłącznie kosztów związanych z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Zakup i montaż nowych pokryć nie wchodzi w zakres dofinansowania.

W związku z powyższym osoby planujące w 2020 r. wymianę pokryć dachowych lub usunięcie zmagazynowanego azbestu proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, (pok. Nr 2- stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska ) w terminie do dnia 10 stycznia 2020 r. stosownego wniosku wraz z załącznikami (dostępne również na stronie internetowej Urzędu www.miastkowo.pl ).

Po ustaleniu listy osób Gmina Miastkowo wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o przyznanie dotacji.

Realizacja zadania uwarunkowana jest pozytywnym rozpatrzeniem wniosku gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Po zawarciu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, zostanie wyłoniony Wykonawca w drodze przetargu.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków finansowych pozyskiwanych przez gminę.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest można uzyskać w tut. Urzędzie, pok. nr 2 tel. 86/217-49-35.