bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym na potrzeby Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo na lata 2024-2031

18/03/2024

Szanowni Państwo

W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo na lata 2024-2031, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy Miastkowo, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem.

Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wypełnione ankiety prosimy dostarczać do Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo (pokój nr 9 lub Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami - parter) - do dnia 29 marca 2024 r.

Załącznikipobrań
file typ Ankieta 35,08 KB 346

Loading...
Ładowanie strony ...