Aktualności

AktualnościZawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Kultury i Sportu (22.03.2019 r.)

15.03.2019 r. 13:38

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej (20.03.2019 r.)

14.03.2019 r. 11:02

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy (27.03.2019 r.)

13.03.2019 r. 15:31

Stanowisko Inspektora Sanitarnego w sprawie przydatności wody z wodociągu Łuby-Kiertany i Miastkowo

05.03.2019 r. 11:02

Sprawozdanie nr M.54.130.2019 z badań próbki wody - Wodociąg Miastkowo

20.02.2019 r. 12:49

Informacja w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019

19.12.2018 r. 14:00

Stanowisko Inspektora Sanitarnego w sprawie przydatności wody z wodociągu Łuby-Kiertany i Miastkowo

17.12.2018 r. 09:01

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

17.10.2018 r. 08:46

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

04.10.2018 r. 09:12

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 24 września 2018 r.

25.09.2018 r. 14:01

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

16.05.2018 r. 14:31

Informacja powiatowego lekarza weterynarii dla posiadaczy zwierząt, dokonujących uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny

05.12.2013 r. 13:28

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

29.11.2012 r. 11:52

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW w sprawie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

19.01.2012 r. 09:59

Odbiór padłych zwierząt

18.11.2008 r. 09:40