Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Aktualne przetargi / konkursyOGLOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ GRUNTU Z ZASOBU GMINNEGO

Termin: 11.10.2019 r. 14:00
12.09.2019 r. 15:22

Przebudowa mostu przez rzekę Ruż w pobliżu miejscowości Łubia

Termin: 22.08.2019 r. 10:00
06.08.2019 r. 11:02

Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury poprzez budowę trzech obiektów rekreacyjnych

Termin: 10.06.2019 r. 10:00
23.05.2019 r. 11:13

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze organizacji  wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo

Termin: 04.06.2019 r. 15:00
15.05.2019 r. 08:14

Dostawa kruszywa naturalnego

Termin: 09.05.2019 r. 10:00
26.04.2019 r. 10:02

Budowa drogi gminnej nr 105888B w Miastkowie polegająca na rozbudowie i przebudowie ul. Wąskiej i ul. Spokojnej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019- Etap III

Termin: 14.05.2019 r. 10:00
18.04.2019 r. 11:57

Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury poprzez budowę trzech obiektów rekreacyjnych

Termin: 24.04.2019 r. 10:00
09.04.2019 r. 09:32

Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury poprzez budowę trzech obiektów rekreacyjnych

Termin: 05.04.2019 r. 10:00
21.03.2019 r. 11:23

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo

Termin: 11.03.2019 r. 09:00
01.03.2019 r. 14:12

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w gminie Miastkowo

Termin: 01.02.2019 r. 10:00
16.01.2019 r. 12:33

Przebudowa drogi gminnej nr 105873B i drogi powiatowej nr 1957B w miejscowości Kuleszka

Termin: 06.09.2018 r. 10:00
21.08.2018 r. 10:55

Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą IGN.271.7.2018

Termin: 14.08.2018 r. 10:00
09.08.2018 r. 14:15

Przebudowa drogi gminnej nr 105873B i drogi powiatowej nr 1957B w miejscowości Kuleszka

Termin: 16.07.2018 r. 10:00
28.06.2018 r. 11:30

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Tarnowie

Termin: 18.06.2018 r. 10:00
30.05.2018 r. 10:57

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo

Termin: 11.06.2018 r. 15:00
21.05.2018 r. 13:49