Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Wyniki przetargów / konkursówInformacja o wyborze oferty na zadanie ,, Przebudowa drogi gminnej nr 105886B ulica Długa w miejscowości Miastkowo- w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych''

17.09.2019 r. 08:43

Informacja o wyborze najkorzystniejszj oferty na ,, Przebudowę mostu przez rzekę Ruż w pobliżu miejscowości Łubia''

10.09.2019 r. 09:27

Ogłoszenie wyniku konkursu – wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastkowo

24.06.2019 r. 11:28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,, Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury poprzez budowę trzech obiektów rekreacyjnych''

19.06.2019 r. 10:59

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:,, Budowę drogi gminnej nr 105888B w Miastkowie polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Wąskiej i ul Spokojnej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ramach programu gminnej i powiatowej infrastrukt

06.06.2019 r. 10:19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,,Dostawę kruszywa naturalnego''

20.05.2019 r. 13:08

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postepowania nr IGN.271.7.2019 na: ,,Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie poprzez budowę trzech obiektów rekreacyjnych,,

24.04.2019 r. 14:22

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postepowania nr IGN.271.6.2019 na: ,,Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie poprzez budowę trzech obiektów rekreacyjnych,,

08.04.2019 r. 14:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Miastkowo''

18.03.2019 r. 09:11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  oraz o odrzuceniu ofert w postepowaniu na ,, Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w gminie Miastkowo''

14.02.2019 r. 11:14

Szkoła Podstawowa w Miastkowie: Dostawa oleju opałowego

29.11.2018 r. 10:35

Szkoła Podstawowa w Miastkowie: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

29.11.2018 r. 10:34

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,,Przebudowę drogi  gminnej nr 105873B  i drogi powiatowej nr 1957B w miejscowości Kuleszka’’

14.09.2018 r. 14:44

Informacja o wyborze oferty na zadanie:  Usuwanie wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Miastkowo

12.09.2018 r. 14:33

ZAWIADOMIENIE  o unieważnieniu postępowania: "Przebudowa drogi gminnej nr  105873 B i drogi powiatowej nr 1957 B w miejscowości Kuleszka"

16.08.2018 r. 15:01