Urząd Gminy Druki do pobrania

Druki do pobraniaLista plików do pobrania:
2004-06-01 11:48:26
34 KB
556
2004-06-02 11:34:34
14,41 KB
470
2004-06-02 11:35:39
26 KB
476
2004-06-03 11:33:05
22,86 KB
435
2004-06-11 11:25:00
29,5 KB
428
2011-08-03 10:48:00
21,56 KB
353
2011-08-03 11:01:27
62 KB
293
2011-08-03 11:03:05
36,8 KB
427
2011-08-03 11:04:03
24,76 KB
298
2013-01-07 12:11:00
31 KB
277
2016-01-20 14:15:52
139,5 KB
398
2016-01-20 14:16:19
84,5 KB
304
2016-01-20 14:16:42
114 KB
356
2016-01-20 14:17:01
133 KB
311
2017-03-06 09:56:44
13,79 KB
223
2017-06-02 10:46:00
205 KB
527
2017-06-02 10:49:00
272 KB
521
2018-03-05 12:25:49
112,17 KB
184
2018-04-05 11:17:53
18,13 KB
152
2018-08-13 15:05:43
39,81 KB
91
2018-08-13 15:06:48
20,75 KB
103
2019-01-09 13:55:42
74,01 KB
478
2019-01-09 13:56:20
285,71 KB
421
2019-01-15 09:25:24
1002,26 KB
197
2019-02-08 07:44:26
10,97 KB
53
2019-02-11 14:34:46
67,39 KB
51
2019-04-02 09:31:20
1,73 MB
50
Lista plików wg spraw:
 1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
 2. Przyznanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego
 3. Przyznawanie i wypłacanie specjalnego zasiłku opiekuńczego
 4. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń alimentacyjnych (obowiązuje od 1 października 2008 r)
 5. Przyznawanie i wypłacanie świadczenia pielęgnacyjnego
 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych
 7. Przyjmowanie informacji i deklaracji podatkowych
 8. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 9. Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów
 10. Decyzje o warunkach zabudowy
 11. Podział nieruchomości
 12. Rozgraniczenie nieruchomości
 13. Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 14. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
 15. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.
 16. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.
 17. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 18. Wydawanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
 19. Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo.
 20. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 21. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 22. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2008-11-18 09:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-11-18 09:42
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2019-04-02 09:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 5687