Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Wtorek, 12 grudnia 2017 roku :: Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Druki do pobraniaLista plików do pobrania pobrań ściągnij
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym-zasiłek szkolny
2017-09-04 09:46:48 20,00 KB 20
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
2017-09-04 09:46:29 24,25 KB 15
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
2017-06-02 10:49:00 272,00 KB 347
Oferta organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej realizacji zadania publicznego
2017-06-02 10:46:00 205,00 KB 348
Wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych
2017-03-06 09:56:44 13,79 KB 46
Deklaracja na podatek rolny
2016-01-20 14:17:01 133,00 KB 118
Deklaracja na podatek od nieruchomości
2016-01-20 14:16:42 114,00 KB 126
Deklaracja na podatek leśny
2016-01-20 14:16:19 84,50 KB 114
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2016-01-20 14:15:52 139,50 KB 148
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
2015-03-25 13:21:56 1 120,80 KB 154
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego
2015-02-12 11:50:00 138,09 KB 150
Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru PESEL
2013-07-22 13:14:02 51,50 KB 100
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2013-01-07 12:11:00 31,00 KB 110
DT-1/A - Załącznik do DT-1
2011-09-05 09:29:00 381,23 KB 205
DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportu
2011-09-05 09:27:00 504,20 KB 141
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
2011-08-03 11:04:03 24,76 KB 132
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
2011-08-03 11:03:05 36,80 KB 242
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
2011-08-03 11:01:27 62,00 KB 132
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
2011-08-03 10:48:00 21,56 KB 181
Wzór oświadczenia majatkowego radnego gminy
2006-11-30 10:51:03 49,00 KB 332
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
2004-06-11 11:25:00 29,50 KB 257
Deklaracja o wysokości dochodu
2004-06-03 11:33:05 22,86 KB 272
Podanie o wydanie odpisu aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu
2004-06-02 11:35:39 26,00 KB 291
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
2004-06-02 11:34:34 14,41 KB 307
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
2004-06-01 11:48:26 34,00 KB 332

Lista plików wg spraw:
 1.  Przyznawanie i wypłacanie świadczenia pielęgnacyjnego
 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
 3. Przyznanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego
 4. Przyznawanie i wypłacanie specjalnego zasiłku opiekuńczego
 5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń alimentacyjnych (obowiązuje od 1 października 2008 r)
 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych
 7. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 8. Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów
 9. Decyzje o warunkach zabudowy
 10. Podział nieruchomości
 11. Rozgraniczenie nieruchomości
 12. Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 13. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
 14. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.
 15. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.
 16. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 17. Wydawanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
 18. Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo.
 19. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 20. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 21. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń : 1

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo