Urząd Gminy Druki do pobrania

Druki do pobraniaLista plików do pobrania:
2004-06-01 11:48:26
34 KB
350
2004-06-02 11:34:34
14,41 KB
322
2004-06-02 11:35:39
26 KB
306
2004-06-03 11:33:05
22,86 KB
286
2004-06-11 11:25:00
29,5 KB
275
2006-11-30 10:51:03
49 KB
350
2011-08-03 10:48:00
21,56 KB
197
2011-08-03 11:01:27
62 KB
147
2011-08-03 11:03:05
36,8 KB
261
2011-08-03 11:04:03
24,76 KB
152
2011-09-05 09:27:00
504,2 KB
167
2011-09-05 09:29:00
381,23 KB
232
2013-01-07 12:11:00
31 KB
125
2013-07-22 13:14:02
51,5 KB
115
2015-03-25 13:21:56
1,09 MB
175
2016-01-20 14:15:52
139,5 KB
179
2016-01-20 14:16:19
84,5 KB
139
2016-01-20 14:16:42
114 KB
157
2016-01-20 14:17:01
133 KB
140
2017-03-06 09:56:44
13,79 KB
62
2017-06-02 10:46:00
205 KB
368
2017-06-02 10:49:00
272 KB
369
2017-09-04 09:46:29
24,25 KB
39
2017-09-04 09:46:48
20 KB
36
2018-01-16 10:09:11
253,1 KB
52
Lista plików wg spraw:
 1.  Przyznawanie i wypłacanie świadczenia pielęgnacyjnego
 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
 3. Przyznanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego
 4. Przyznawanie i wypłacanie specjalnego zasiłku opiekuńczego
 5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń alimentacyjnych (obowiązuje od 1 października 2008 r)
 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych
 7. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 8. Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów
 9. Decyzje o warunkach zabudowy
 10. Podział nieruchomości
 11. Rozgraniczenie nieruchomości
 12. Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 13. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
 14. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.
 15. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.
 16. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 17. Wydawanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
 18. Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo.
 19. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 20. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 21. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2008-11-18 09:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-11-18 09:42
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-01-16 10:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 4263