Skargi, wnioski, petycje

Skargi, wnioski, petycje


Wójt Gminy Miastkowo przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 15.30, a w innych dniach w miarę dysponowania wolnym czasem


Organizacją przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków zajmuje się Janina Cwalina - sekretarz gminy.


Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. od. 14.00 - 15.30 w pokoju Nr 9 Urzędu Gminy.
 

 

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma.

Przedmiotem petycji może być np.: propozycja zmiany przepisów prawa lub podjęcia działania dotyczącego podmiotu wnoszącego petycję lub ochrona szczególnie istotnych dla niej wartości, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Autor petycji powinien wiedzieć, że:

  • petycje można złożyć w sposób tradycyjny (forma pisemna) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • konieczne jest podpisanie petycji – anonimy nie są rozpatrywane (gdy petycję wnosi grupa podmiotów podpis składa osoba reprezentująca),
  • petycja może być złożona w czyimś interesie za jego pisemną zgodą,
  • złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat,
  • sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2008-10-06 10:02
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-10-06 10:10
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-12-07 14:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 4038