Informacje i programy Programy

ProgramyProgram ochrony środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025

05.10.2018 r. 13:55

Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025

05.10.2018 r. 13:55

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowowraz ze szczegółową inwentaryzacją

23.01.2018 r. 12:16

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

28.03.2017 r. 15:03

Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2016-2020

28.03.2017 r. 15:02

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

28.03.2017 r. 15:00

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2016 rok

28.03.2017 r. 14:55

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

28.03.2017 r. 14:53

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2015 roku

28.03.2017 r. 14:52

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

28.03.2017 r. 14:50

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2014 rok

29.07.2014 r. 10:47

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

23.04.2013 r. 15:13

Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2013-2016

03.10.2012 r. 12:29

Program opieki nad zabytkami dla Gminy Miastkowo na lata 2009-2014

18.08.2010 r. 09:02

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

27.04.2009 r. 14:08