Aktualności

Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę


Poniżej przedstawiamy taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miastkowo zatwierdzoną decyzją nr BI.RET.070.484.2018.TR z dnia 24 kwietnia 2018r. przez organ regulacyjny, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie z dniem 19 maja 2018r.

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

1

Grupa 1

Cena wody (zł/m3)

2,60

2,60

2,70

Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

2,55

2,55

2,65

 


Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Bieńkowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-05-16 14:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-05-16 14:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 335