Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 12/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 13 maja 2010 r.
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie    wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz.1316, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 22, poz. 120, z 2010 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 146 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 36,05 KB 73

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-05-13 11:48
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-05-13 11:48
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-05-13 11:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 211