Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 19/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 lipca 2011 r.
ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Na podstawie § 3 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników ( Dz. U. Nr 111, poz. 652) zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
 
  1. Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” - od dnia 1 września 2011 r. do dnia 15 września 2011 r.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół z terenu gminy Miastkowo.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski
 
 

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-07-06 10:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-07-06 10:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 176