Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 25/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 września 2011 r.
utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania gruntów wspólnoty gruntowej wsi Nowosiedliny, nadania statutu spółce oraz wyznaczenia osób
do organów spółki.
Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca  1963 roku  ( Dz. U Nr 28, poz. 169; z 1982 r. Nr 11 poz. 80; z 1990 r. Nr 34 poz. 198; z 1995 r. Nr  141 poz. 692; z 1998 r. Nr 106 poz.668; z 2000 r. Nr 120 poz. 1268; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2009 r. Nr 92 poz. 753)  zarządzam co następuje :
 
§ 1. Tworzy się spółkę przymusową dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Nowosiedliny.
 
§ 2. Spółce wymienionej w § 1 nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Wyznacza się organy spółki i ich skład osobowy jak niżej:  
 
1)   Skład Zarządu Spółki:
• Maria Kamińska                -   przewodniczący
• Katarzyna Kurpiewska      -   sekretarz
• Maria Krystyna Konopka   -  skarbnik
• Wojciech Konopka            -  członek
 
2) Skład Komisji Rewizyjnej:
• Zenon Walędziak              -   przewodniczący
• Roman Kurpiewski            -   z-ca przewodniczącego
• Ryszard Grabowski           -   członek
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-11-02 14:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-11-02 14:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 166