Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 28/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania gruntów wspólnoty gruntowej wsi Rydzewo i nadania statutu spółce
Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca  1963 roku  ( Dz. U Nr 28, poz. 169; z 1982 r. Nr 11 poz. 80; z 1990 r. Nr 34 poz. 198; z 1995 r. Nr  141 poz. 692; z 1998 r. Nr 106 poz.668; z 2000 r. Nr 120 poz. 1268; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2009 r. Nr 92  poz. 753)  zarządzam co następuje :

§ 1. Tworzy się spółkę przymusową dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Rydzewo.

§ 2. Spółce wymienionej w § 1 nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 W Ó J T

 Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Załącznik 67,16 KB 65

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-12-06 10:19
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-12-06 10:19
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-12-06 10:20
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 173