Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 36/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 8 grudnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012 - 2016
Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr … Rady Gminy Miastkowo z dnia …… w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012-2016 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku
w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 94,98 KB 65

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-12-12 15:00
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-12-12 15:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-12-12 15:01
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 193