Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 2.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 10 stycznia 2012 r.
wykonania zadań obronnych w 2012 roku
Na podstawie art. 17 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, Nr 277 poz. 2742; z 2005 r. Nr 180, poz.1496; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 107, poz.732 i Nr 176, poz. 1242; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz.1109, Nr 206 poz.1288, Nr 208, poz.1308, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 22 , poz.120 i Nr 97, poz.801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz.1474, Nr 219,poz. 1706; z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 oraz Nr 217, poz. 1427, Nr 240, poz. 1601; z 2011 r. Nr 22, poz.114, Nr 112, poz. 654 oraz 171, poz. 1016, Nr 185, poz.1092, Nr 187, poz.1109, Nr 228, poz. 1368) oraz Zarządzenia Nr 173/2011 r. Wojewody Podlaskiego z dnia 23 listopada 2011 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady wykonania zadań obronnych w Gminie Miastkowo w 2012 roku stanowiące załącznik do zarządzenia.
 
§ 2. Zobowiązuje się kierowników referatów i dyrektorów jednostek nadzorowanych przez Wójta do realizacji zadań określonych w § 1.
 
§ 3. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikiem 73,22 KB 64

Informacje wytworzył(a) :Barbara Nadrowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-01-24 10:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-01-24 10:23
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-01-24 10:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 177