Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta



ZARZĄDZENIE NR 29.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 6 lipca 2012 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2012 r, poz. 706) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” - od dnia 1 września 2012 r. do dnia 30 września 2012 r.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół z terenu gminy Miastkowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-08-21 10:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-08-21 10:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 172