Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Wtorek, 23 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

Wójt -> Zarządzenia Wójta


Numer
Typ aktu
Data Wyczyść datęwybierz datę - Wyczyść datęwybierz datę
W sprawie

Informacje o akcie
Numer1.2013
OrganWójt Gminy -> Zarządzenia Wójta
Data02-01-2013
W sprawiew sprawie zbycia w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego

Treść
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  Nr 149, poz 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567)  oraz uchwały Rady Gminy Miastkowo r XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania I obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. W.P. z 2009 r. , Nr 8 poz. 65 i 74) i uchwały Nr XIV/82/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku wielorodzinnym w Miastkowie przy ulicy Łomżyńskiej 18 zarządzam co następuje:
 
§ 1. Postanawiam zbyć w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy Danuty Brulińskiej,  lokal mieszkalny oznaczony nr 1 o pow. 64,78 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz z udziałem wynoszącym 10794/43518 w częściach wspólnych, w budynku wielorodzinnym przy ulicy Łomżyńskiej 18, w Miastkowie i prawie własności gruntu, działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 168/10 o powierzchni 0,2605 ha, dla której urządzono księgę wieczystą Nr KW LM1L/ 00073729/8.
 
§ 2. Cenę zbycia ustalono na kwotę 66,575,00 zł, (słownie; sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych). Jest to kwota po zastosowaniu bonifikaty udzielonej dla lokalu nr 1, w wysokości 30 % wartości rynkowej określonej na kwotę 95 107,00 zł, (słownie; dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedem złotych).

§ 3. Szczegółowe warunki zbycia nieruchomości będą ustalone w protokole uzgodnień przeprowadzonych z nabywcą, który będzie podstawą do zawarcia aktu notarialnego- umowy sprzedaży.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Jerzy Wróblewski

 

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż2013-01-02
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-01-14 11:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-01-14 11:10

  Wyświetleń : 98

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo